Drevoshop

Zhodnocovanie drevného odpadu

Drevoshop

Zhodnocovanie drevného odpadu

O nás

O nás

O nás

Spoločnosť Drevoshop pôvodne vznikla ako piliarska výroba v Partizánskom. Postupom času sme však prehodnotili našu činnosť a vybrali sme sa inou, ekologickejšou cestou, prospešnou pre životné prostredie. V súčasnosti sa zameriavame na spracovávanie a zhodnocovanie prevažne dreveného odpadu, akým sú napríklad konáre či nábytok, ale aj tráv a jednoduchého bio odpadu. Služby zabezpečujeme predovšetkým pre mestá a obce.

Povolenie

Povolenie

Povolenie

Svoju činnosť vykonávame na základe súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, ktorý nám vydal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Na našom mobilnom drviči na základe tohto rozhodnutia môžeme zhodnocovať odpadové rastlinné pletivá, odpady z lesného hospodárstva, odpadovú kôru a korok, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy, obaly z dreva, drevo a biologicky rozložiteľný odpad.

Služby

Služby

Služby

Nielen pre mestá a obce, zabezpečujeme zhodnotenie:

  • kmeňov, konárov a haluzí,
  • nábytku, paliet
  • dreva do priemeru 45cm³,
  • trávy, lístia a i.

V cene našich služieb ja zahrnutý aj odvoz a likvidácia podrveného materiálu, v prípade záujmu si ho však môžete ponechať.